Försäkringskassans olagliga utförande

Här kan ni läsa om oseriös hantering från Försäkringskassans handläggare som inte sköter sitt arbete, så som lagar och förordningar anger. Utförs på order från högre chefer samt sittande regering(ar) som lämnar bonus till den som utför olagligheterna.

Uppdateringar görs på denna sidan med några dagars mellanrum och upp till och med en vecka. Ni som har tålamod kommer att bli upplysta om hur Försäkringskassan (FK) arbetar med samt samkör med domstolar. Domstolar där rådmän företräder FK samt ändrar i bevisföringen och sådant kan bara utföras av mutade rådmän (domare). Mutor i någon form förekommer för de har ju lön för sitt arbete och behöver inte extraknäcka som FK:s jurister.

Min berättelse läser du här: Försäkringskassan »

Fullständig historik läggs ut med dokument från FK och tillsänt FK.
- FK: Har endast registrerat en del av dokumenten samt att det finns registreringar som har utförts från 5 (fem) veckor upp till 5 (fem) månader.
- FK skickar in jävshandlingar till domstol som accepteras av ansvariga rådmän.
- FK ljuger för Justitieombudsmannen (JO) vilket JO verkar acceptera.
- FK:s psykiatriläkare, C. Nilsson, utger sig att vara ortoped och sätter diagnos i ortopedi utan undersökning. Nilsson kan inte hålla reda på årtal, månad eller medicinska handlingar. Förbjuden åtgärd är utförd.
- FK:s läkare Jörgen Groth hänvisar nytillkommen skada tillbaka i tiden med nästan 4 (fyra) månader och anser att gammal diagnos är det som gäller för ny skada samt att nytillkommen skada inte ska dokumenteras.
- FK:s läkare Thomas Nilsson lämnar inget medicinsk uttalande utan hänvisar till Groths fantasivärld.
Och så vidare.
- En ortoped vid namn Köhler lämnar två olika bedömningar om samma skada.
- ... och så vidare.

Över det hela så vakar skandaldomstolarna som företräder FK samt går deras ärenden ärenden. Sammantaget är det en kriminell verksamhet ni kommer att få del av.

Ni kommer att häpna över det ni får läsa och för att visa att jag inte ljuger, lägger till eller drar ifrån så kommer diagnoser, meddelanden samt beslut läggas ut.

Vem vaktar lagarna?
Lagar stiftas men ingen myndighet följer dessa då man har skydd från alla håll. Man kan fråga sig vad skillnaden är på myndigheter och enskilda personer inför lagen. Bland annat får den enskilde får inte tryckas ned enligt föreskrifter från både EU, FN och FI, så som den svenska regeringen gör med sina underliggande så kallade myndigheter.

Frågan ställs här. Får den enskilde plunda myndigheter och tillförskansa sig motsvarande belopp (kapital) som dessa har stulit. Tanken är faktiskt intressant att utföra i ett korrupt och laglöst land, för förr eller senare kommer det att hända.


Publicerad: 26 juli 2018
Uppdaterad: 30 juli 2018 | 13 augusti 2018

Kontakt

Skicka ett meddelande
Ditt meddelande har skickats.
Ditt meddelande måste ha mer än ett tecken.